Maita Shava Museyamwa
Maita Shava,
Mhofu yomukono, Ziwerera
Hekani Mutekedza
Vakatekedzana paJanga
Vakapiwa vakadzi munyika yavaNjanja
Hekani Mutekedza, vari VuHera Mukonde
Zvaitwa Mhukahuru, vemiswe inochenga miviri

Ziendanetyaka, mutunhu une mago
Vahera vekwaNyashanu Vanodya sadza dete, gobvu rinodzipa vana Vanovangira vashura vhu, kutsivira mutumbi
Chidavarume, vanovhimwa navanonyanga
Vasakamonera vakadzi dzenhema
Vanomonera vakadzi dzamangondi
Vanochemera wavatanga
Vane misodzi isingadonhi pasi
Kuti yadonha yoda nhevedzo yeromunhu ropa
Tinotenda vari Matenhere
Vari pazvikomo zveMbwenya
Maita veTsambochena, Mhofu yomukono
MAITA VACHIHERA CHIEDZA Kuyambuka rwizi mvura yakwira makomo
Totenda voMuchimbare, veGuruuswa
Vane nzangachena kunge mwedzi wejenachena
Kuziva zvenyu VaShava Mukonde, vari Gombe
Zvaonekwa vahombarume, zvaitwa Mbiru
Aiwa, zvaonekwa Sarirambi, zvaiitwa Nyashanu.