1. Kanye West (Net worth: $1.3 billion)


2. Jay-Z (Net worth: $1 billion)


3. Sean Combs (Net worth: $900 million)


4. Dr. Dre (Net worth: $780 million)


5. Eminem (Net worth: $230 million)


6. Pharrell Williams (Net worth: $200 million)


7. Master P (Net worth: $200 million)


8. Drake (Net worth: $180 million)


9. Usher (Net worth: $180 million)


10. Ice Cube (Net worth: $160 million)