Totem of the Week : MAITA SHAVA!

Maita Shava MuseyamwaMaita Shava,Mhofu yomukono, ZiwereraHekani MutekedzaVakatekedzana paJangaVakapiwa vakadzi munyika yavaNjanjaHekani Mutekedza, vari VuHera MukondeZvaitwa Mhukahuru, vemiswe inochenga miviri Ziendanetyaka, mutunhu une magoVahera vekwaNyashanu Vanodya sadza … More